مراقبت بعد از تزریق بوتاکس

بعد از تزریق بوتاکس، تا چند ساعت از کمپرس سرد استفاده کنید. (این کار برای کاهش کبودی و ورم ناشی از تزریق مفید است) بعد از تزریق بوتاکس تا 4 ساعت از دراز کشیدن خودداری کنید. پس از تزریق بوتاکس در معرض حرارت قرار نگیرید؛ لذا بهتر است تا چند ساعت از دوش گرفتن و سونا اجتناب کنید. تا چند ساعت ...