روش صحیح شستشوی پوست صورت برای جلوگیری از آسیب

در شستن صورت بعضي از عادت هاي نادرست مي تواند به پوست صورت آسيب برساند. بهتر است بدانيد در شستن صورت بعضي از عادت هاي نادرست مي تواند به پوست آسيب برساند و آن را خشک کند. پوست صورت ما به مخاط نقشي كه در زيبايي دارد و همچنين به علت آسيب پذيري شديد خود ، هميشه نياز به مراقبت بيشتري نسبت به بقيه ...