دستگاه RF برای برداشتن خال

علت ایجاد خال: عوامل محیطی عوامل ارثی – ژنتیکی هورمون های جنسی ( استروژن – پروژسترون ) در خانم ها یکی از بهترین روش هایی که می توان خال های اطراف چشم، پلک، لا به لای مژه ها و همچنین ضایعات دیگر پوستی را بدون هیچ گونه عارضه ی جانبی دیگری برداشت، دستگاه RF  است. با استفاده از دستگاه R ...