سالن زیبایی ساعده آقاجانی

سالن زیبایی ساعده آقاجانی قیمت خدمات سالن زیبایی ابرو ۲۰ هزار تومان اصلاح ۱۰ هزار تومان وکس ۲۵ هزار تومان رنگ ریشه ۵۰ هزار تومان کاشت ناخن ۱۰۰ هزار تومان ترمیم ناخن ۴۰ هزار تومان ژلیش ۵۰ هزار تومان میکاپ ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان شنیون ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان مش فویل ۱۰ تا […]

درمانگاه فرجام – تخفیف

درمانگاه فرجام کلینیک زیبایی فرجام- بخش زیبایی لیزر تمام بدن فقط ۲۹۰ هزار تومان آدرس: تهران، خیابان فرجام، میدان صدم، پلاک ۷۳۱ تلفن: ۰۲۱۷۷۲۴۷۹۵۱     ۴٫۳ ۱۹