شرکت بهساز گستر

نخستین شرکت فعال در زمینه های علمی، آموزشی، کلینیک های زیبایی، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات مرتبط با لیزرهای پزشکی از سال ۱۳۷۶ فعالیت در زمینه ارتباط با فناوری مهندسی و پزشکی لیزر برگزاری کنگره و سمینارهای علمی و پزشکی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور و کشورهای خارجی راه اندازی ...