کربوکسی تراپی و درمان تیرگی زیر چشم

کربوکسی تراپی تزریق گاز کربن دی اکسید به پوست جهت زیباسازی و جوانسازی پوست است. 

برای برطرف سازی مشکلات زیبایی و درمان سلولیت می توان از این روش استفاده کرد. 

تیرگی زیر چشم علل زیادی دارد ولی یکی از عمده ترین دلایل آن احتقان خون مویرگی است.

احتقان به معنی کاهش سرعت جریان خون در مویرگهای پلک پایین و اختلال اکسیژن رسانی است.

این مساله باعث کاهش محتوای اکسیژن خون و نهایتا رنگ کبود در این ناحیه می شود.

کربوکسی تراپی با جذب اکسیژن به محل موجب بهبود شبکه مویرگی پلک پایین شده و جریان خون را در محل افزایش می دهد.

به علاوه با افزایش کلاژن پوست را جوان تر می نماید.